بایگانی برچسب برای: گنج ياب

لرزه نگارتصويري

لرزه نگارتصویری FS-Reflexions

سیستم لرزه نگارتصویری OKM لرزه نگارتصویری روش لرزه نگاری به علت قدرت نفوذ آن همیشه برای پیدا کردن نفت و آبهای عمیق زیر زمینی یکی از مطمئن ترین روشها ی مورد استفاده دانشمندان وشرکتهای بزرگ بوده است .با استفاده از برگشت موجهای لرزه نگاری که با قدر…