بایگانی برچسب برای: فلزیاب پالسی

دستگاه فلزیاب پالسی

دستگاه فلزیاب پالسی

دستگاه فلزیاب پالسی این دستگاه فلزیاب پالسی فرکانس دوگانه ی شناسایی  به آن این قابلیت را میدهد تا بهترین نتایج را در خشکی و آب برای شما فراهم آورد. سه حالت جستجوی دستگاه به شما این امکان را میدهد تا آن را به دلخواه تنظیم کنید. برای جستجو کردن…
فلزیاب پالسی Infinium LS

فلزیاب پالسی Infinium LS

بهترین فلزیاب پالسی Infinium LS فلزیاب پالسی برای محیط های زیر آبی و زمینی های به شدت معدنی، Infinium LSنظیر ندارد. این یکی از بهترین فلزیاب های پالسی چند منظوره در جهان است که ۹۶ فرکانس برای عملیات در محیط های بسیار معدنی انتقال می دهد. …