بایگانی برچسب برای: شرکت اکیورت لوکیتورز

فلزیاب تصویر‌ی دیسکاوری

فلزیاب تصویر‌ی دیسکاوری

دستگاه فلزیاب تصویر‌ی دیسکاوری فلزیاب تصویر‌ی دیسکاوری، هم به عنوان گنج‌یاب حرفه‌ای و هم به عنوان دستگاه فلزیاب (utility locator) مناسب است. می‌تواند بر روی زمین و آب جستجو کند و در نتیجه می‌توان آن را بر روی قایق‌ها و یا خودروهای پلاریس …