بایگانی برچسب برای: دستگاه آکومستر

فلزیاب آکومستر

فلزیاب آکومستر

 فلزیاب آکومستر فلزیاب آکومستر یک وسیله علمی و تخصصی برای شناسایی و تشخیص گنجها، فلزات، مواد معدنی باارزش، حفره ها، فضاهای خالی،آبهای زیرسطحی و غیره به حساب می آید. این توسط تعیین و اندازه گیری مقاومت زمین بین ۴ میله زمینی،که با طرحی مربع یا مست…