فلزیاب اکوناوکس

فلزیاب اکوناوکس شرکت ماینلب

فلزیاب اکوناوکس تنها مکان تشخیص خود را انتخاب و برای کشف گنج حرکت کنید !به همین راحتی مجموعه equinox که در مدل های ۶۰۰ و ۸۰۰ برای علاقمندان به گنج تولید شده است. فلزیاب اکوناوکس جدیدیترین فلزیاب ساخت شرکت ماینلب ،یک فلزیاب چند منظوره منطقه‌ای…